Maand: september 2017

Highland Games Zederik

In een echte kilt waren jongeren (o.a. mogelijk toekomstige bewoners) aanwezig in Lexmond om te strijden om de eer. Het wasgezelligheid ten top. Ze hielpen elkaar en andere teams. Ze wonnen de eerste prijs voor hun inzet en motivatie van de G-Teams

Schetsen-Overleg-Plannen-Zienswijzen

Op 16 mei was er een inloopavond bij LekstedeWonen betreffende het zorglandgoed Bloemendaal. Omwonenden, geïnteresseerden, waren welkom om naar het schetsontwerp te komen kijken en hierover te praten. Mensen van Stichting de Iris en de Herbergier waren ook aanwezig om ieders vragen te beantwoorden. Tegenstanders en voorstanders gingen in discussie met elkaar.

Het ontwerp bestemmingsplan lag vervolgens ter inzage. Momenteel worden door de Gemeente de zienswijzen beantwoord. Waarschijnlijk komt dit in oktober op de agenda van de gemeenteraad. Het landgoed krijgt een zorgbestemming. Er zal dus niet gewoon woningbouw plaats kunnen vinden. Het onderhoud zal door Lekstede Wonen worden uitgevoerd, zij zijn eigenaar van de grond op het zorglandgoed.