Welkom bij Stichting de Iris

Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. Een eigen plek waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Kleinschalig, met grote betrokkenheid van de ouders en met vertrouwde gezichten van de begeleiders.

Alle bewoners wonen in een zelfstandig appartement. Er zijn twee groepen van acht bewoners. Beide groepen hebben een eigen gemeenschappelijke woonruimte en delen de tuin. In de twee gemeenschappelijke ruimten gaan ze samen koken, eten en ontspannen. Er is professionele 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig.


Werving personeel

Begeleider C nieuwe Woonvorm De Iris (24-32 uur), Vianen

Zorg je er als begeleider voor dat de nieuwe woongroep De Iris (particulier ouderinitiatief) op poten wordt gezet? Streef je naar een veilig thuis voor de jongeren waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen? Lees dan snel verder op de website van zorgaanbieder Amerpoort én neem een kijkje op ónze website.


Volg ons:


Help je mee huis De Iris en de tuin inrichten?
Scan de QR-code of gebruik de button.


Eindelijk zijn de jongelui  ‘ingehuisd’! Helemaal blij!

sleuteloverdracht-dag


Onze sponsors

 • Vaillantfonds 

 • W.M. De Hoop Stichting 

 • Dirk Bos fonds 

 • KNR Projecten 

 • Oranje Fonds 

 • Marion Polak 

 • Pasman stichting 

 • Elise Mathilde 

 • De grootste familie helpt 

 • Marie Schippers 

 • Cornelia 

 • SFO 

 • Ars Donandi 

 • Lichtboei 

 • Stichting Familie de Maar

 • LVC Domo