Welkom bij Stichting de Iris

Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. Een eigen plek waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Kleinschalig, met grote betrokkenheid van de ouders en met vertrouwde gezichten van de begeleiders.

Alle bewoners wonen in een zelfstandig appartement. Er zijn twee groepen van acht bewoners. Beide groepen hebben een eigen gemeenschappelijke woonruimte en delen de tuin. In de twee gemeenschappelijke ruimten gaan ze samen koken, eten en ontspannen. Er is professionele 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig.

De voorbereidingen voor de bouw op Zorglandgoed Bloemendaal zijn in volle gang. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LekstedeWonen en de gemeente Vijfheerenlanden. Naar verwachting start de bouw in 2021.

Koop bij Stichting de Iris een leuk mondkapje!

Voor jezelf
maar je steunt ook een goed doel!

Klik op het plaatje en kies een design.
Bestel via els@stichtingdeiris.nl,
betaal via tikkie en ze worden
per post verzonden.

SponsorKliks logo