Skip to main content

Voorzitter van Stichting de Iris: iets voor jou?

Stichting de Iris (Vianen) is op zoek naar een onafhankelijke voorzitter. Iemand die zich wil inzetten voor het belang van 16 jongvolwassenen met een beperking. Het is een gezellige club met betrokken ouders, vrijwilligers en begeleiders, maar vooral een dankbare taak. Nieuwsgierig?

2300 oliebollen gebakken met z’n allen!

samenwerken is alles
Het resultaat
Opperhoofd oliebollenactie

De Iris in het licht!

Huis met kersteverlichting


sleuteloverdracht-dag


Welkom bij Stichting de Iris

Stichting de Iris is een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. Een eigen plek waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Kleinschalig, met grote betrokkenheid van de ouders en met vertrouwde gezichten van de begeleiders.

Alle bewoners wonen in een zelfstandig appartement. Er zijn twee groepen van acht bewoners. Beide groepen hebben een eigen gemeenschappelijke woonruimte en delen de tuin. In de twee gemeenschappelijke ruimten gaan ze samen koken, eten en ontspannen. Er is professionele 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig.


Volg ons:


Onze sponsors

 • Vaillantfonds 

 • W.M. De Hoop Stichting 

 • Dirk Bos fonds 

 • KNR Projecten 

 • Oranje Fonds 

 • Marion Polak 

 • Pasman stichting 

 • Elise Mathilde 

 • De grootste familie helpt 

 • Marie Schippers 

 • Cornelia 

 • SFO 

 • Ars Donandi 

 • Lichtboei 

 • Stichting Familie de Maar

 • LVC Domo 

 • Logo Lukassen & Zn
 • Logo Van Dijk