Welkom bij Stichting de Iris

Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. Een eigen plek waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Kleinschalig, met grote betrokkenheid van de ouders en met vertrouwde gezichten van de begeleiders.

Alle bewoners wonen in een zelfstandig appartement. Er zijn twee groepen van acht bewoners. Beide groepen hebben een eigen gemeenschappelijke woonruimte en delen de tuin. In de twee gemeenschappelijke ruimten gaan ze samen koken, eten en ontspannen. Er is professionele 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig.

De bouw op Zorglandgoed Bloemendaal is in volle gang. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LekstedeWonen en de gemeente Vijfheerenlanden.

Help je mee huis De Iris en de tuin inrichten?
Scan de QR-code of gebruik de button.
logo sponsorkliks

Werving personeel is gestart

Teamleider woongroep de Iris (32-36 uur, Vianen)

Zorg je er als teamleider voor dat de nieuwe woongroep de Iris (particulier ouderinitiatief) op poten wordt gezet? Streef je naar een veilig thuis voor de jongvolwassenen waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen? Lees dan snel verder en reageer!

SponsorKliks logo