Skip to main content

Over ons

In 2008 hebben een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke beperking het initiatief genomen om voor hun kinderen een woonvoorziening te creëren. Een zelfstandige woonplek in een veilige en vertrouwde omgeving met professionele 24-uurs zorg en begeleiding. 

Deze ouders hebben dit gedaan omdat ze in de bestaande zorgvoorzieningen niet die zorg op maat konden vinden die ze voor hun kind zochten. Daarnaast vonden deze ouders het belangrijk om zo veel mogelijk zelf regie te houden met betrekking tot de zorg voor hun kind. Omdat ouders zelf hiervoor het initiatief hebben genomen praten we over een ouderinitiatief.

Op 28 oktober 2011 is Stichting de Iris opgericht.


Ons doel

Stichting de Iris wil een woonvorm opzetten voor verstandelijk gehandicapte bewoners, waar in een beschermde omgeving veiligheid en huiselijkheid wordt geboden en ruimte is voor ontplooiing, recreatie en ontspanning. Besloten beschermend, maar ook open en tussen de mensen van de buurt waarin de woning is geplaatst. De bewoners wonen er met professionele 24-uurs zorg. We willen een woning voor onze kinderen waar wij als ouders zelf de regie voeren over wonen en zorg. Overzichtelijk, met grote betrokkenheid van de ouders en vertrouwde gezichten. We vinden het belangrijk dat de bewoners hun eigen netwerk behouden en eventueel uitbreiden in Vianen.

Uitgangspunten

  • Permanent thuis (levensloopbestendig)
  • Professionele 24-uurs zorg en begeleiding
  • Kleinschalig met vertrouwde gezichten van betrokken begeleiders
  • Regie bij de ouders i.s.m. de zorg
  • Behouden en uitbreiden van het eigen sociale netwerk in de buurt
  • Kwalitatief goede en ruime huisvesting
  • Huiselijk met aandacht voor gezamenlijke activiteiten
  • Deskundigheid en veiligheid (nachtaanwezigheid 24-uurs zorg)
  • Bevorderen van zelfredzaamheid en verdere ontplooiing
  • Deel uitmaken van de samenleving

Regie hebben over wonen en zorg

Lees meer: