Skip to main content

Financiën

Financiële constructie van de ‘De Iris’

De 16 bewoners huren elk een appartement bij woningbouwcoöperatie LekstedeWonen. De stichting is verantwoordelijk voor aanschaf en onderhoud van personen-alarmeringsyteem en de inboedel van de gezamenlijke ruimten. Voor de kosten van vervanging/afschrijving van deze onderdelen wordt een reservefonds opgebouwd. 

De bewoners ontvangen elk een Wajong-uitkering (vanaf hun 18e jaar). Van deze uitkering betalen zij de huur, gas, water en licht. Maar ook hun levensbehoeften zoals sport, abonnementen of hobby en vakantie maar ook hun eten en drinken, wasmiddel, kleding, etc.  Zij richten ook hun eigen appartement in. Veel bewoners zijn al voor de bouw gaan sparen hiervoor.  

De zorg

Wonen en zorg is gescheiden. Stichting de Iris koopt de 24-uurs zorg collectief in bij de gekwalificeerde zorgaanbieder Amerpoort. Iedere jongere op De Iris ontvangt een PGB (persoonsgebonden budget). De zorgkosten worden betaald uit de PGB’s.

Inkomsten en fondsenwerving 

In het begin voldeed het bestuur de aanvangskosten uit eigen middelen, zoals drukwerk, website, workshops en bezoeken afleggen. Van het NSGK ontvingen we een startsubsidie van 2500 euro. 

Sinds de oprichting van Stichting de Iris (2011) zijn bestuur en ouders actief om inkomsten te genereren. 

Een greep uit de activiteiten

 • We collecteren voor het Oranje Fonds en HandicapNL. De opbrengst hiervan is voor 50% voor Stichting de Iris. Dit leverde respectievelijk op in 2019: 450 en 3200 euro.
 • We verkopen Iris-bloembollen op markten en online.
 • Mensen die ons een warm hart toedragen zijn bij de Club van 50 of 500 aangesloten. Deze mensen doneren respectievelijk 50 of 500 euro per jaar. 
 • kerstmarktWe staan elk jaar op kerstmarkten, waar we eigengemaakte of gekochte producten aan de man brengen.
 • Wij hebben een vogelhuisjes workshop gegeven o.l.v. Harry van Tilburg. Materiaal voor de vogelhuisjes was gesponsord door H. van Tilburg, Praxis en Maiburg. De workshop wordt nogmaals herhaald. Opbrengst: 200 euro.
 • SponsorKliks is een manier van sponsoren zonder dat het iemand iets kost. Mensen die online zaken bestellen doen dit via SponsorKliks. Bedrijven die hierbij zijn aangesloten geven over het bestelde bedrag een bepaald percentage aan Stichting de Iris. Inkomsten in 2019: 300 euro.
 • Op de Nationale Sleepbootdagen in Vianen (2019) beheren de ouders van de toekomstige bewoners de toiletten. Op ludieke wijze zijn we drie lange dagen aanwezig geweest om toiletten schoon te houden met een grap en een grol. De opbrengst was geheel voor Stichting de Iris. Opbrengst: 3000 euro.
 • Cheque van de VriendenloterijDe Vriendenloterij draagt bij aan een groot deel van de inkomsten. Ouders en vrijwilligers verkopen tijdens tijdens diverse bel-avonden loten. Dit levert Stichting de Iris maandelijks inkomsten op. In 2019 circa 5000 euro.
 • Inschrijving op het project “cadeau van gemeente Vianen” voor de herindeling van gemeente Vijfheerenlanden leverde prijzen op in de categorie Sport en Zorg. Zo kunnen we domotica aanschaffen voor de bewoners en een duofiets. Bedragen: 5000 en 7500 euro.
 • Help Nederland vooruit‘ (actie ING) leverde een eerste prijs op in Midden-Nederland. Een bedrag van 5000 euro. 
 • Voetbalvereniging Brederodes heeft in Vianen een benefietwedstrijd georganiseerd voor Stichting de Iris. Ook ‘De Panters’ (G-team) speelden een wedstrijd.  
  Opbrengst: 1450 euro. 
 • Via sponsorwerving hebben wij bedragen toegezegd gekregen voor ons project. Deze toegezegde bedragen gebruiken wij voor:
  • domotica
  • tuinaanleg
  • inrichting van algemene ruimten

In totaal was het saldo in 2019 rond de 125.000 euro. 

Iris-bollen verkopen op de kerstmarkt

Vogelhuisjes maken – workshop

Kerstkransen maken voor verkoop

3 dagen toiletten schoonhouden tijdens Sleepbootdagen

Sponsoring in natura

Daarnaast zijn er ook bedrijven of particulieren die ons een warm hart toedragen. Zij leveren ons drukwerk, denken mee over layout van brochures, stellen ruimtes beschikbaar voor onze ouderavonden, etc.