Bestuur

Stichting de Iris bestaat uit een bestuur van vrijwilligers, momenteel zijn dit:

Els van Maurik – voorzitter / ouder
Elly Heijstek – secretaris / vrijwilliger
Dick Huis – penningmeester / vrijwilliger
Marjet Westervoorde – lid / ouder
Jaap-Willem Caron – lid / ouder
Ronald van Zoest – lid / ouder