Skip to main content

Bestuur

Stichting de Iris bestaat uit een bestuur van vrijwilligers, momenteel zijn dit:

Martha Pekelharing – voorzitter (onafhankelijk)
Els van Maurik – secretaris / ouder
Dick Huis – penningmeester (onafhankelijk)
Elly Heijstek – lid (onafhankelijk)
Marjet Westervoorde – lid / ouder
Ronald van Zoest – lid / ouder