Bestuur

Stichting de Iris bestaat uit een bestuur van vrijwilligers, momenteel zijn dit:

Els van Maurik - voorzitter / ouder
Elly Heijstek - secretaris / vrijwilliger
Dick Huis - penningmeester / vrijwilliger
Marjet Westervoorde - lid / ouder
Jaap-Willem Caron - lid / ouder
Ronald van Zoest - lid / ouder