Huis de Iris

Waar kómt De Iris?

Het huis komt op Zorglandgoed Bloemendaal aan de zuidkant van Vianen, aan de Lange Waaijsteeg (ten zuiden van Het Monnikenhof).