Skip to main content

Het huis

Waar vind je De Iris?

Huis de Iris staat op Zorglandgoed Bloemendaal; dat ligt in de driehoek van de Helsding­se Achterweg, de Lange Waaijsteeg en het Merwedekanaal (ten zuiden van Het Monnikenhof).

Het is een stuk agrarisch land van ruim 17 hectare. Daarop staan twee zorgcomplexen:

  • De Iris, zestien zorg­woningen voor jongeren met een beperking, en
  • een zorgcomplex voor zestien mensen met dementie en een woning voor de beheerder.

5 hectare van dit gebied wordt bestemd voor nieuwe natuur met boomgaarden en speelobjecten, bloemrijke graslanden, openbare wandelpaden en een collectieve moestuin.