Bewoners

Maak hier kennis met de 16 bewoners van de Iris!

De woongroep is compleet, maar het is mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden. Stuur een e-mail naar info@stichtingdeiris.nl. Kijk voor de criteria van het bewonersprofiel onderaan.


Bewonersprofiel

Voor de toekomstige bewoners is een bewonersprofiel opgesteld. Criteria waaraan een bewoner moet voldoen:

  • De bewoner ontvangt t.z.t. een Wajonguitkering
  • De bewoner heeft een indicatie voor zorg uit de WLZ (zgn ZZP)
  • De bewoner heeft een matige verstandelijke beperking (evt. gecombineerd met een lichamelijke beperking)
  • De bewoner heeft 24-uurszorg nodig
  • De bewoner gaat overdag naar dagbesteding of werk