Skip to main content

Bewoners

Maak hier kennis met de 16 bewoners van de Iris!

De woongroep is compleet, maar het is mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden. Stuur een e-mail naar info@stichtingdeiris.nl. Kijk voor de criteria van het bewonersprofiel onderaan.


Bewonersprofiel

Voor de toekomstige bewoners is een bewonersprofiel opgesteld. Criteria waaraan een bewoner moet voldoen:

  • De bewoner ontvangt t.z.t. een Wajonguitkering
  • De bewoner heeft een indicatie voor zorg uit de WLZ (zgn ZZP)
  • De bewoner heeft een matige verstandelijke beperking (evt. gecombineerd met een lichamelijke beperking)
  • De bewoner heeft 24-uurszorg nodig
  • De bewoner gaat overdag naar dagbesteding of werk