Skip to main content

Hoe het begon

door Els van Maurik, initiatiefnemer

Er was eens …
Ruim 12 jaar geleden, Margot was bijna van de lagere school af, verbaasde ik me hoe snel de tijd ging. Van baby tot kleuter, van peuter tot tiener… Voor je het weet zitten ze op de middelbare school en wat daarna? 

Ik had het er over met een andere moeder, ook met een dochter van de dezelfde leeftijd met Down Syndroom. Om kort te gaan, we besloten de handen ineen te slaan en een wooninitiatief in Vianen te starten. 
Wisten wij toen veel… Dat we ‘op 5 tot 7 jaar moesten rekenen’, hoorden we in onze omgeving. Dat is mooi dachten wij, dan zijn de dames net rond de 18 jaar.  

De voorbereiding

Gesprekken bij LekstedeWonen, Gemeente, andere wooninitiatieven volgden. Oprichting van Stichting de Iris bij de notaris volgde snel daarna. Als stichting heb je iets meer body en ben je een gesprekspartner bij verschillende organisaties. LekstedeWonen en de Gemeente Vianen waren direct positief. Er volgden vele jaren van overleg, uitbreiding bestuur, aftredend bestuurslid, oprichting Comité van Aanbeveling etc. 

Ook timmerden we aan de weg om bekendheid te krijgen. Naamsbekendheid en draagvlak onder de bewoners van Vianen vinden we belangrijk. Eerst samen met het hospice, in tweede instantie met De Herbergier, een kleinschalige woonvorm voor volwassenen met geheugenproblemen.  

Els van Maurik spreekt in tijdens GemeenteraadInspreken Gemeenteraad 2019
Els van Maurik ‘spreekt in’ tijdens Gemeenteraad in 2018

De politiek

Diverse malen heeft Stichting de Iris ingesproken op gemeenteraadsvergaderingen om aan te geven hoe belangrijk het ouderinitiatief is. Keer op keer uitleggen dat wonen en zorg gescheiden zijn. Uitleggen om welke doelgroep het gaat. En vooral ook uitleggen dat onze kinderen een levensloopbestendige woning zochten: een thuis voor heel lang. 

Bewoners

Omdat het traject al zo lang loopt is er van de originele groep bewoners niet veel over. Mensen kregen een andere plek aangeboden, hadden bij ons geen uitzicht op een huis komende jaren. Dat gaf het bestuur wel eens slapeloze nachten. Naamsbekendheid creëren en werving van toekomstige bewoners is een continu proces gebleken.  

We kunnen door!

Maar na een positieve uitspraak van de Raad van State medio 2019 is de bewonersgroep gecompleteerd. 16 bewoners staan in de startblokken en te popelen om te gaan wonen in Vianen. De ouders hebben werkgroepen opgericht en eenieder draagt hierin bij. Samen moeten we Stichting de Iris tot een mooi (t)huis maken in de Bloemendaalse polder van Vianen. 
Het slaan van de eerste paal staat gepland voor het najaar dit jaar! 

We hebben een lange adem, we hebben al veel werk verzet, we gaan nog heel hard werken aan fondsenwerving, kennismaking, overleg en samenwerken. Amerpoort gaat de professionele zorg leveren, de ouders blijven betrokken en de jongeren worden of blijven bewoners van Vianen. 

We weten inmiddels dat het tot een mooi slot is gekomen!

Waarvan acte …

het huis