Skip to main content

Belastingvoordeel

Omdat stichting de Iris een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, zijn de giften aan de Iris voor particulieren fiscaal aftrekbaar van het inkomen. Door een overeenkomst aan te gaan voor periodieke schenking (minimaal 5 jaar) wordt het hele bedrag fiscaal aftrekbaar en is er geen sprake van de drempel van 1%  die niet in aanmerking komt voor aftrek.

Meer informatie over periodiek schenken kunt u vinden op de website van de Belastingdienst: Periodieke en gewone giften (belastingdienst.nl)