Skip to main content

Zorg

Amerpoort als partner in zorg

Het bestuur heeft de zorgaanbieder voor de Iris zorgvuldig gekozen. Het bestuur heeft enkele woonvoorzieningen bezocht en gesprekken gevoerd met de ouders aldaar. Met uiteindelijk 3 zorgorganisaties heeft het bestuur gesprekken gevoerd en casussen voorgelegd. Amerpoort sluit aan bij onze wens dat ouders en zorgverlener samen bepalen welke begeleiding bij hun kind past. Amerpoort ondersteunt diverse wooninitiatieven van ouders in de provincie Utrecht, ’t Gooi en in Flevoland.

Kleinschalige wooninitiatieven: veilig thuis

Het doel van de ouderinitiatieven is om voor lange tijd een ‘veilig thuis’ te garanderen. Het wonen gaat in samenwerking met een wooncorporatie. De stichting maakt  met een zorgaanbieder afspraken over de zorg- en dienstverlening en koopt dit in op basis van het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Ouders worden betrokken – betrokken ouders …

Kenmerkend voor een kleinschalig wooninitiatief is dat ouders, verwanten en toekomstige bewoners een nadrukkelijke rol spelen. Er moet sprake zijn van een goed samenspel tussen bestuur, bewoners, verwanten, vrijwilligers en Amerpoort.

Maatwerk

De Iris vraagt ondersteuning op maat. Dit wordt in nauw overleg met betrokkenen in het initiatief georganiseerd. Aan de ene kant levert een ouderinitiatief een grote mate van zeggenschap op. Aan de andere kant is op de achtergrond Amerpoort met professionele en betrokken medewerkers aanwezig waarop het initiatief kan terugvallen.