Skip to main content

Toelichting

Waarvoor heeft De Iris extra financiën nodig? 

Iedere jongere op De Iris ontvangt een PGB (persoonsgebonden budget). De zorg wordt betaald uit de PGB’s. De bewoners ontvangen elk een Wajong-uitkering (vanaf hun 18e jaar). Van deze uitkering betalen zij de huur, gas, water en licht. Maar ook hun levensbehoeften zoals sport, abonnementen of hobby en vakantie, maar ook hun eten en drinken, wasmiddelen, kleding, etc. 
Zij richten ook hun eigen appartement in. Veel bewoners zijn nu al hiervoor aan het sparen.  

Een Wajong-uitkering ligt op 70% van het minimumloon. U begrijpt dat voor de bewoners niet veel overblijft om “extra” dingen te doen buiten het noodzakelijke. 

Nog te financieren

De algemene ruimten in het huis zoals trappen, gangen, gezamenlijke woonkamers (2), keukens, wasruimte, kantoor van de slaapwacht komen voor rekening van Stichting de Iris. Ook de tuin komt voor rekening van de stichting. Hier is natuurlijk veel geld voor nodig. Ook domotica is een grote financiële post. Denk aan brandbeveiliging, lift, uitluister-apparatuur voor mensen met epilepsie,  intercom-camera’s, etc.   

Het ouderinitiatief spaart ook om eventuele tijdelijke leegstand van een appartement te bekostigen. Meubels gaan jaren mee maar soms moet je toch wat vervangen, ook hier wordt rekening mee gehouden.   

Dagbesteding kost geld

De bewoners gaan naar dagbesteding en ontvangen daarvoor geen salaris. Zij krijgen ondersteuning door begeleiders, dat kost geld. Dagbesteding kost daarom geld. Deze bijdrage wordt betaald vanuit het persoonsgebonden budget.

Geen subsidies

Er zijn geen subsidies van overheid of gemeenten beschikbaar voor bovenvermelde kosten.