Skip to main content

Het pand

U ziet hier een impressie van de accommodatie ‘De Iris’.

Alle bewoners wonen in een zelfstandig appartement. Er zijn twee groepen van acht bewoners. Beide groepen hebben een eigen gemeenschappelijke woonruimte en delen de tuin. In de twee gemeenschappelijke ruimten gaan ze samen koken, eten en ontspannen. 

impressie van het pand 3

Bouwlocatie Zorglandgoed Bloemendaal

Huis de Iris komt op Zorglandgoed Bloemendaal; dat ligt in de driehoek van de Helsding­se Achterweg, de Lange Waaijsteeg en het Merwedekanaal. Het is een stuk agrarisch land van ruim 17 hectare. Daarop komen twee zorgcomplexen: Huis de Iris, zestien zorg­woningen voor jongeren met een beperking, en een zorgcomplex voor zestien mensen met dementie en een woning voor de beheerder. 5 hectare van dit gebied wordt bestemd voor nieuwe natuur met boomgaarden en speelobjecten, bloemrijke graslanden, openbare wandelpaden en een collectieve moestuin.