Skip to main content

Vianen omarmt ‘De Iris’ met een mooie gift!

Burgemeester Wim Groenweg van Gemeente Vianen kreeg op 4 januari 2018 een bijzondere envelop in zijn hand gedrukt. Hierin een anonieme gift van € 1.930,00 van iemand die Stichting de Iris een warm hart toedraagt. Namens het bestuur van de Iris willen wij via deze weg deze anonieme gever enorm bedanken voor deze gift. Het doet ons als stichting heel erg goed te weten dat Vianen onze stichting omarmt.