Welkom

Welkom op de website van Stichting de Iris. De Iris is een wooninitiatief in Vianen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het bestuur wordt gevormd door Els van Maurik, Elly Heijstek, Marjet Westervoorde, Petra Marks, Dick Huis, Jaap-Willem Caron en Ronald van Zoest.

Doelstelling is het verlenen van huisvesting aan mensen met een verstandelijke handicap, al dan niet in combinatie met een lichamelijke handicap. Welke mensen bij voorkeur afkomstig dienen te zijn uit Vianen en omstreken en tevens het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de mensen aan wie huisvesting wordt geboden.

Ons doel is een fijne, levensbestendige woning voor 16 mensen met een verstandelijke beperking. Waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Er zal 24-uurs professionele zorg worden geboden door Amerpoort. Ouders/verzorgers zullen samen de regie hebben. Wonen en zorg zijn gescheiden. Men woont in een zelfstandig appartement met gemeenschappelijke ruimten in het huis waar men kan eten, ontspannen, samen zijn. Het bestuur is regelmatig in gesprek met Lekstede Wonen en Gemeente Vianen over Zorglandschap Bloemendaal. Mogelijke realisatie eind 2019.

U kunt ons ondersteunen! Klik hier en bekijk de mogelijkheden.

Klik hier voor de mogelijkheden voor gratis sponsoren !