Skip to main content

Stichting de Iris ANBI status

Per 1 januari 2016 is Stichting De Iris aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit is goed nieuws voor onze Stichting omdat het o.a. de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften,schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever.