Skip to main content

Schetsen-Overleg-Plannen-Zienswijzen

Op 16 mei was er een inloopavond bij LekstedeWonen betreffende het zorglandgoed Bloemendaal. Omwonenden, geïnteresseerden, waren welkom om naar het schetsontwerp te komen kijken en hierover te praten. Mensen van Stichting de Iris en de Herbergier waren ook aanwezig om ieders vragen te beantwoorden. Tegenstanders en voorstanders gingen in discussie met elkaar.

Het ontwerp bestemmingsplan lag vervolgens ter inzage. Momenteel worden door de Gemeente de zienswijzen beantwoord. Waarschijnlijk komt dit in oktober op de agenda van de gemeenteraad. Het landgoed krijgt een zorgbestemming. Er zal dus niet gewoon woningbouw plaats kunnen vinden. Het onderhoud zal door Lekstede Wonen worden uitgevoerd, zij zijn eigenaar van de grond op het zorglandgoed.