Skip to main content
logo HandicapNL

Stichting de Iris loopt collecte voor HandicapNL

Collecteweek HandicapNL 21 tot en met 26 september 2020

Op maandag 21 september start HandicapNL met de landelijke collecte en vraagt daarbij aandacht voor de positie van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Stichting de Iris organiseert namens HandicapNL de collecte in Vianen, Lexmond, Hagestein en Hoef en Haag. 50% van de opbrengst van de collecte gaat naar Stichting de Iris. Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen.

In de week van 21 t/m 26 september is de HandicapNL Collecte en staat heel Nederland in het teken van mensen met een handicap. Stichting de Iris collecteert deze week langs de deuren en wordt op vrijdag 25 september geholpen door 40 leerlingen van Oosterlicht College Vianen.

Digitaal collecteren kan ook!

Door het coronavirus zal de huis-aan-huis collecte dit jaar kleiner uitpakken. En dat terwijl mensen met een handicap onze steun juist nu zo hard nodig hebben. Stichting de Iris gaat daarom ook digitaal collecteren voor HandicapNL. Help Stichting de Iris door het delen van de digitale collectebus, of stop een muntje in onze bus!

Onze digitale collectebus (de bijdrage voor Esmée komt alle bewoners ten goede!)

Stichting de Iris

Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. Een eigen plek waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen waar professionele 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig is. De voorbereidingen voor de bouw op Zorglandgoed Bloemendaal zijn in volle gang. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LekstedeWonen en de gemeente Vijfheerenlanden. Naar verwachting start de bouw eind 2020 en wordt ‘De Iris’ in de loop van 2021 opgeleverd. Je kunt meer lezen over dit initiatief op www.stichtingdeiris.nl

Iedereen eerlijke kansen

HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen we een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken.

Voor meer informatie over de collecte zie www.handicap.nl/collecte