Skip to main content
Voorzitter Els van Maurik van Stichting de Iris en bestuurder Paul Willems van Amerpoort ondertekenen de samenwerkingsbijeenkomst.

Stichting de Iris gaat samenwerken met Amerpoort

PERSBERICHT

Amerpoort gaat de zorg leveren in het nieuwe woonproject de Iris in Vianen. In dat particuliere wooninitiatief komen 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking te wonen. Op woensdag 2 juni ondertekenden bestuurder Paul Willems van Amerpoort en bestuursleden Els van Maurik en Elly Heijstek van de Iris in Vianen een samenwerkingsovereenkomst.

Donderdag 3 juni 2021

Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op landgoed Bloemendaal in Vianen. Een eigen plek waar de bewoners zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Kleinschalig, met grote betrokkenheid van de ouders en met vertrouwde gezichten van de begeleiders. “Een plek waar onze kinderen hun hele leven gelukkig kunnen zijn,” zegt Els van Maurik, voorzitter van Stichting de Iris en ouder van toekomstig bewoonster Margot.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Stichting de Iris en Amerpoort vlnr Alfons Klarenbeek, Elly Heijstek, Els van Maurik en Paul Willems
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Stichting de Iris en Amerpoort vlnr Alfons Klarenbeek, Elly Heijstek, Els van Maurik en Paul Willems

Teamleider

De ouders zijn bij verschillende particuliere initiatieven gaan kijken naar de samenwerking met de zorgorganisaties. Els van Maurik: “Die samenwerking vinden we heel belangrijk. Ouders vertelden ons dat ze prettig met Amerpoort samenwerken. Amerpoort werkt bovendien met een meewerkend teamleider op locatie. Die heeft wat ons betreft een belangrijke sleutelfunctie voor het vormen van een hecht team op de locatie.”

Werving

Na de zomer gaat Amerpoort personeel werven voor stichting de Iris. Belangstellen kunnen zich vast melden bij Alfons Klarenbeek, coördinator particuliere initiatieven bij Amerpoort, 06-5369 0522 of a.klarenbeek@amerpoort.nl

Kennis en kunde

Amerpoort ondersteunt diverse ouderinitiatieven in de regio. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de specialistische kennis en kunde om een nieuwe woon- en dagbestedingsvorm op te zetten. Ouderinitiatieven die eenmaal zijn geopend, kunnen zorg bij Amerpoort zorg afnemen. De laatste jaren neemt het aantal ouderinitiatieven toe. Vooral omdat ouders en hun kinderen behoefte hebben aan eigenaarschap: eigenaar zijn van je eigen woning en regie hebben over de zorg en ondersteuning. Amerpoort draagt daaraan bij vanuit de missie: samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.