Skip to main content
gift Rabobank

Prachtige gift van de Rabobank

Tilly Tukker, financieel adviseur van Rabobank Lek en Merwede, heeft Stichting de Iris verrast met een mooi bedrag van € 500,–. Een bedrag dat Stichting de Iris meer dan goed kan gebruiken voor het realiseren van een fijne woonplek voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen.

Tilly Tukker: “Vanwege de samenvoeging van twee Rabobanken kregen de medewerkers van Rabobank Lek en Merwede een bedrag van 500 euro om te besteden aan een maatschappelijk doel in zijn of haar omgeving. Zij hebben dit bedrag gegund aan Stichting de Iris.”

De voorbereidingen voor de bouw van het huis ‘De Iris’ op Zorglandgoed Bloemendaal zijn in volle gang. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LekstedeWonen en de gemeente Vijfheerenlanden. Elders op deze website staat meer informatie over dit initiatief.

Wij willen de Rabobank en Tilly hiervoor hartelijk danken.