Skip to main content

Auteur: Caroline

Onze SUPER ELLY in de bloemetjes !

Vianen Voor Elkaar vroeg: WELKE VRIJWILLIGER VERDIEND ER EEN BLOEMETJE! Nou dat was voor Stichting de Iris niet zo’n moeilijke vraag. De tomeloze inzet van bestuurslid Elly Heijstek is meer dan een bloemetje waard! Dank Elly voor al je goede werk en inzet!!

Vianen omarmt ‘De Iris’ met een mooie gift!

Burgemeester Wim Groenweg van Gemeente Vianen kreeg op 4 januari 2018 een bijzondere envelop in zijn hand gedrukt. Hierin een anonieme gift van € 1.930,00 van iemand die Stichting de Iris een warm hart toedraagt. Namens het bestuur van de Iris willen wij via deze weg deze anonieme gever enorm bedanken voor deze gift. Het doet ons als stichting heel erg goed te weten dat Vianen onze stichting omarmt.

Highland Games Zederik

In een echte kilt waren jongeren (o.a. mogelijk toekomstige bewoners) aanwezig in Lexmond om te strijden om de eer. Het wasgezelligheid ten top. Ze hielpen elkaar en andere teams. Ze wonnen de eerste prijs voor hun inzet en motivatie van de G-Teams

Schetsen-Overleg-Plannen-Zienswijzen

Op 16 mei was er een inloopavond bij LekstedeWonen betreffende het zorglandgoed Bloemendaal. Omwonenden, geïnteresseerden, waren welkom om naar het schetsontwerp te komen kijken en hierover te praten. Mensen van Stichting de Iris en de Herbergier waren ook aanwezig om ieders vragen te beantwoorden. Tegenstanders en voorstanders gingen in discussie met elkaar.

Het ontwerp bestemmingsplan lag vervolgens ter inzage. Momenteel worden door de Gemeente de zienswijzen beantwoord. Waarschijnlijk komt dit in oktober op de agenda van de gemeenteraad. Het landgoed krijgt een zorgbestemming. Er zal dus niet gewoon woningbouw plaats kunnen vinden. Het onderhoud zal door Lekstede Wonen worden uitgevoerd, zij zijn eigenaar van de grond op het zorglandgoed.

‘De Iris’ ontvangt 1.250 euro extra van VriendenLoterij

Amsterdam – Een grote verrassing voor Stichting de Iris uit Vianen van de VriendenLoterij. Dit wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking is één van de succesvolste deelnemers aan de VriendenLoterij Belmaanden in mei en ontvangt eenmalig een extra bijdrage van 1.250 euro. De Belmaanden zijn een initiatief van de VriendenLoterij om clubs en verenigingen in Nederland op een sympathieke en structurele manier financieel te ondersteunen. Stichting de Iris gaat het geld onder andere gebruiken voor een nieuwe keuken van het wooncomplex.

Petra Marks, bestuurslid bij Stichting de Iris: “Wat fantastisch dat we dit extra bedrag in ontvangst mogen nemen! We zijn trots op het geboekte resultaat: we hebben bijna 100 loten verkocht. Het geld willen we gebruiken voor een nieuwe keuken en voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte van ons nieuwe wooncomplex voor jongeren met een verstandelijke beperking.”

Van februari tot en met mei vinden de VriendenLoterij Belmaanden plaats. In mei belden tal van clubs en verenigingen clubleden en hun aanhang met de oproep mee te spelen met de VriendenLoterij. De helft van ieder verkocht lot komt direct ten goede aan de clubkas van de club. De belactie van Stichting de Iris leverde de club maar liefst 98 loten op. Als de 98 loten een jaar blijven meespelen, dan kan Stichting de Iris 9.212 euro bijschrijven aan de clubkas.

Verrassing
De VriendenLoterij keert tijdens de Belmaanden per kalendermaand extra geldbedragen uit aan de 7 clubs en verenigingen die de meeste loten hebben verkocht. Stichting de Iris eindigde in mei op de vierde plaats en ontvangt 1.250 euro. Dit bedrag komt bovenop de structurele inkomsten die clubs en verenigingen vanaf de VriendenLoterij Belmaanden genereren.

Structurele financiële steun
Deelnemers van de VriendenLoterij hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen organisatie mee te spelen. Steeds vaker kiezen deelnemers ervoor om hun eigen club of vereniging, zoals de voetbalclub, te steunen. Clubs en verenigingen die nog niet aangesloten zijn bij de VriendenLoterij kunnen zich aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/clubs

Stichting de Iris ANBI status

Per 1 januari 2016 is Stichting De Iris aangemerkt door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit is goed nieuws voor onze Stichting omdat het o.a. de weg vrij maakt voor het geheel of gedeeltelijk aftrekbaar maken van giften,schenkingen en legaten van het belastbaar inkomen van de gever.

Intentieverklaring Zorg getekend

Op 30 mei hebben de bestuursleden van Stichting de Iris en de directeur van Amerpoort een intentieverklaring getekend. Wij zijn blij met Amerpoort als zorgverlener in het wooninitiatief. Zie bijgaand persbericht.
Persbericht Ondertekening intentie met stichting De Iris 30 mei 2016 doc.docx

Koen en Margot in het Algemeen Dagblad

In het AD hebben Koen en Margot een interview gegeven met antwoord op de vraag waarom voor hen wonen in Vianen belangrijk is.
Klik voor het artikel: ‘Thuis’ in Vianen met een beperking – AD.nl