Skip to main content

Bouw van huis Stichting de Iris gestart

Het is zover. De heipalen zitten in de grond en de eerste bouwwerkzaamheden zijn begonnen. Begin dit jaar is woningcorporatie LEKSTEDEwonen gestart met de bouw van een zorglandgoed aan de Lange Waaijsteeg in Vianen waar 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking komen te wonen (Stichting de Iris). Eind mei tekenen LEKSTEDEwonen en Stichting de Iris de huurovereenkomst van de appartementen. De 16 jongeren bij Stichting de Iris staan te popelen om hun appartement te betrekken. Als alles meezit krijgen zij eind februari 2021 de sleutel.

Els van Maurik, voorzitter Stichting de Iris: “Ik kan het bijna niet geloven dat het dan nu eindelijk echt gaat gebeuren. Ruim 12 jaar geleden ben ik samen met een andere moeder, die ook een dochter met Down Syndroom heeft, gestart met dit wooninitiatief in Vianen. Mijn dochter Margot was net van de lagere school af. We werden gewaarschuwd dat we op 5 tot 7 jaar moesten rekenen voordat een wooninitiatief stond. Dat is mooi dachten wij, dan zijn de dames net rond de 18 jaar. Helaas verliep het niet zo rooskleurig als gehoopt. Door de vele bezwaren die zijn ingediend, tot aan de Raad van State toe, hebben de vertragingen uiteindelijk 12 jaar geduurd. Margot is inmiddels 24 jaar en is heel gelukkig met het nieuws dat haar droom nu werkelijkheid wordt. Ze wil het liefste nu al haar spullen pakken.”

Zorglandgoed Bloemendaal voor iedereen

Zorglandgoed Bloemendaal wordt een plek voor wonen met zorg én veel groen dat bereikbaar is voor alle direct omwonenden, inwoners van Vianen en toevallige voorbijgangers. Op het Zorglandgoed komt naast het Irishuis ook De Herbergier, een zorglocatie voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het Zorglandgoed wordt toegankelijk gemaakt met de aanleg van een afwisselende wandelroute en een recreatieve en educatieve functie in het gebied. Ook komen er een boomgaard en moestuin.

Ouderinitiatief

Het Irishuis dat gebouwd gaat worden is een ouderinitiatief. Dat vraagt veel inzet en betrokkenheid van de ouders, maar geeft hen wel de regie over zorg en wonen. De kinderen ontvangen een Persoons Gebonden Budget voor de zorg. Daarmee wordt professionele 24-uurs zorg en begeleiding ingekocht bij zorgaanbieder Amerpoort. Op 2 juni ondertekenen Amerpoort en Stichting de Iris de samenwerkingsovereenkomst. De woning wordt beheerd door LEKSTEDEwonen en de jongeren huren bij hen deze appartementen.

Els van Maurik: “Dat het wooninitiatief uiteindelijk gelukt is, is mede te danken aan de bereidwilligheid en ondersteuning van LEKSTEDEwonen en de gemeente Vijfheerenlanden. Onze wens was een woning voor onze kinderen waar wij als ouders zelf de regie voeren over wonen en zorg in een veilige en vertrouwde omgeving. Besloten beschermend, maar ook open en tussen de mensen van de buurt waarin de woning is geplaatst. We vinden het belangrijk dat onze kinderen hun eigen netwerk behouden en uitbreiden in Vianen.”

Help mee

Een ouderinitiatief betekent dat er geen subsidies van overheid of gemeenten zijn. De inrichting en het runnen van het huis wordt via sponsoring, fondsen, donaties, collectes, loten van de vriendenloterij, goede doelenacties en eigen bijdragen bekostigd. Iedereen kan bijdragen, bijvoorbeeld door bij de Club van 50-100 en 500 aan te sluiten.

Meer informatie

Op deze website van Stichting de Iris is de bouw in een fotoverslag te volgen.

Een lintje voor onze Elly

Op 30 april reikte burgemeester van Vijfheerenlanden, de heer Sjors Fröhlich, een koninklijke onderscheiding uit – lid in de Orde van Oranje-Nassau – aan Elly Heijstek. De virtuele uitreiking vond eerder al plaats op 26 april jl., maar nu sprak de burgemeester Elly live toe en werd het lintje – corona-proof – opgespeld door haar echtgenoot Hans Ariaans. Elly krijgt deze koninklijke onderscheiding omdat zij zich al vele jaren vrijwillig inzet voor de maatschappij.

Lees verder onder de foto.
uitreiking lintje Elly

Zo helpt zij in judogroepen waar ook mensen met een beperking welkom zijn en was zij vrijwilliger bij het theater. Daarnaast is Elly al jaren secretaris binnen het bestuur van Stichting de Iris. Daarom werd Elly niet alleen toegesproken door de burgemeester, maar ook door de voorzitter van Stichting de Iris, Els van Maurik. Els feliciteerde Elly van harte, ook namens het bestuur, ouders én de toekomstige bewoners, en bedankte haar voor haar enorme inzet voor de stichting tot nu toe.

De bewoners waren ook heel blij voor Elly!

Secretaris Stichting de Iris

Elly is natuurlijk bekend als secretaris en één van de drijvende krachten binnen het bestuur van stichting de Iris. Elly heeft al vele jaren werk verzet voor de stichting en alles geheel onafhankelijk en onbezoldigd.
Elly maakt verslagen van de vele overleggen die we als bestuur hebben, zij organiseert de collectes, zij stuurt verjaardagskaarten naar de bewoners, gaat mee op huisbezoek, bestuur mag altijd bij haar thuis vergaderen, is werkzaam in de werkgroep sponsoring en inrichting, gaat veel bedrijven af voor sponsoring of offertes, zit in de projectgroep LekstedeWonen/Iris, zij regelt en ritselt en nog veel meer…..

Dat het de Koning heeft behaagd haar te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau snappen wij heel goed.

Virtuele uitreiking

Op 26 April 2021 vond de uitreiking van het lintje reeds virtueel plaats tijdens de radio-uitzending ‘Lintjescappuccino’.

Burgemeester Frohlich

Prachtige gift van de Rabobank

Tilly Tukker, financieel adviseur van Rabobank Lek en Merwede, heeft Stichting de Iris verrast met een mooi bedrag van € 500,–. Een bedrag dat Stichting de Iris meer dan goed kan gebruiken voor het realiseren van een fijne woonplek voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking op Zorglandgoed Bloemendaal in Vianen.

Tilly Tukker: “Vanwege de samenvoeging van twee Rabobanken kregen de medewerkers van Rabobank Lek en Merwede een bedrag van 500 euro om te besteden aan een maatschappelijk doel in zijn of haar omgeving. Zij hebben dit bedrag gegund aan Stichting de Iris.”

De voorbereidingen voor de bouw van het huis ‘De Iris’ op Zorglandgoed Bloemendaal zijn in volle gang. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LekstedeWonen en de gemeente Vijfheerenlanden. Elders op deze website staat meer informatie over dit initiatief.

Wij willen de Rabobank en Tilly hiervoor hartelijk danken.

Sinterklaasactie Stichting de Iris

Stichting de Iris start een Sinterklaasactie: een persoonlijke videoboodschap voor ieder kind!

Sint en Piet vertellen een Sinterklaas-avontuur én een verhaal waarin jouw kind voorkomt. Over een leuke eigenschap van hem of haar, een speciale gebeurtenis, een complimentje … En aan het eind van het verhaal vertelt Sint (eventueel) waar een cadeautje ligt … 

Als je vóór 14 november een videoboodschap bestelt, krijg je vóór 5 december een ‘link’ toegestuurd. Het filmpje is eenvoudig afspeelbaar via Smart TV of m.b.v. een hdmi-kabel en natuurlijk ook via een computer/laptop, smartphone of tablet.

Bijdrage voor het Iris-huis

Stichting de Iris bouwt aan een fijne woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. De opbrengst van de videoboodschappen wordt gebruikt voor de inrichting van het toekomstige Iris-huis. Denk aan de gezamenlijke woonkamers (2), keukens (2), wasruimte, gangen, tuin, etc. Lees meer over het Iris-huis >>

Lees meer over de Sinterklaasactie >>

Meer dan dubbele opbrengst voor Stichting de Iris tijdens HandicapNL

Van maandag 21 september tot 4 oktober heeft Stichting de Iris meegedaan met de landelijke collecte HandicapNL. 50% van de opbrengst van de collecte gaat naar Stichting de Iris. 83 collectanten, waaronder leerlingen van het Oosterlicht College, hebben gecollecteerd in Vianen, Lexmond, Hoef en Haag en Hagestein. Samen hebben zij 2.805 euro opgehaald.

Digitale collecte groot succes!

Vanwege corona heeft Stichting de Iris dit jaar ook digitaal gecollecteerd. Dat bleek een groot succes. 20 collectebussen hebben met 293 donateurs 5.385 euro opgebracht. In totaal is er 8.190 euro opgehaald, waarvan 4.095 euro voor Stichting de Iris. Dat is meer dan twee keer zoveel als vorig jaar.

alle toekomstige bewoners
Jamay, Esmee, Susanne, Rick, Reinout, Rick, Penja, Koen, Kim, Jolanda, Margot, Olivier, Koen, Bibi, Soraya en Michelle bedanken alle donateurs van de digitale collectebussen voor hun gift aan HandicapNL

Stichting de Iris bouwt aan een fijne woning voor deze 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Neem een kijkje op onze website om te zien waar we mee bezig zijn!

Iedereen eerlijke kansen
HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Zij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je  weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen zij een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En ze stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken. Voor meer informatie zie www.handicap.nl/collecte

Stichting de Iris loopt collecte voor HandicapNL

Collecteweek HandicapNL 21 tot en met 26 september 2020

Op maandag 21 september start HandicapNL met de landelijke collecte en vraagt daarbij aandacht voor de positie van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Stichting de Iris organiseert namens HandicapNL de collecte in Vianen, Lexmond, Hagestein en Hoef en Haag. 50% van de opbrengst van de collecte gaat naar Stichting de Iris. Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen.

In de week van 21 t/m 26 september is de HandicapNL Collecte en staat heel Nederland in het teken van mensen met een handicap. Stichting de Iris collecteert deze week langs de deuren en wordt op vrijdag 25 september geholpen door 40 leerlingen van Oosterlicht College Vianen.

Digitaal collecteren kan ook!

Door het coronavirus zal de huis-aan-huis collecte dit jaar kleiner uitpakken. En dat terwijl mensen met een handicap onze steun juist nu zo hard nodig hebben. Stichting de Iris gaat daarom ook digitaal collecteren voor HandicapNL. Help Stichting de Iris door het delen van de digitale collectebus, of stop een muntje in onze bus!

Onze digitale collectebus (de bijdrage voor Esmée komt alle bewoners ten goede!)

Stichting de Iris

Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. Een eigen plek waar zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen waar professionele 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig is. De voorbereidingen voor de bouw op Zorglandgoed Bloemendaal zijn in volle gang. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met LekstedeWonen en de gemeente Vijfheerenlanden. Naar verwachting start de bouw eind 2020 en wordt ‘De Iris’ in de loop van 2021 opgeleverd. Je kunt meer lezen over dit initiatief op www.stichtingdeiris.nl

Iedereen eerlijke kansen

HandicapNL droomt van een Nederland waarin je met een handicap echt kunt meedoen. Wij willen een maatschappij waarin je eigen keuzes kunt maken. Waarin je weerbaarder bent en zichtbaar is wat je kan en niet wat je beperkt. Door je te ondersteunen om het heft in eigen handen te nemen. Familieleden helpen we een balans te vinden tussen draaglast en draagkracht. En we stimuleren de sociale kring en de complete maatschappij om met een open blik naar de mogelijkheden van mensen met een handicap te kijken.

Voor meer informatie over de collecte zie www.handicap.nl/collecte

‘Mondkapjes’ voor de Iris!

Corona, we hebben er allemaal mee te maken…
Je wilt niet dat een ander ziek wordt en daarvoor kun je een mondkapje dragen …

Stichting de Iris maakt wasbare en dus herbruikbare mondkapjes met vakje voor een filter.

Met jouw aankoop steun je stichting de Iris.
Prijzen:
Per stuk € 5,00 (was 7,50) per bundel van 4 voor € 17,50.
Verzendkosten 4,95 (per 4 mondkapjes).
Zolang de voorraad strekt.

Wil je ons steunen? Stuur je bestellen naar els@stichtingdeiris.nl.

TIP
We hebben nu een kleine webshop met leuke artikelen in de categorie cadeautjes op onze facebookpagina. Houd het in de gaten, er komen steeds nieuwe artikelen bij!

Onze website is vernieuwd!

Klik door onze website, maak kennis met de bewoners en bekijk hoe de Iris er uit gaat zien!

Stichting de Iris bouwt aan een fijne, levensloopbestendige woning voor 16 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Vianen. De voorbereidingen voor de bouw op Zorglandgoed Bloemendaal zijn in volle gang. Dit gebeurt mede dankzij en in nauwe samenwerking met #LekstedeWonen en de #gemeenteVijfheerenlanden.

De website is met hulp van Joost Bloom #interweave tot stand gekomen, waarvoor veel dank!

Margot weer tijdelijk thuis …

Interview met Els van Maurik, en haar dochter Margot die toekomstig bewoner is van de Iris, in de Volkskrant op 24 maart jl.

In sommige huishoudens is het nog gezellig nu een gezinslid met een beperking weer tijdelijk thuis woont (in verband met de coronacrisis, red.). Zoals bij de familie Van Maurik in Woerden, waar Margot (23), met het syndroom van Down, aan de eettafel zit bij haar ouders. Haar moeder heeft haar vorige week opgehaald uit het ouderinitiatief De Olmen in Bussum, waar Margot sinds twee jaar woont.

Een ‘bakplaat’ voor de Iris!

Bestuurslid Elly deed namens Stichting de Iris mee met de actie: ‘Zomergroeten sturen aan Traiteurslagerij de Goeij Vianen/IJsselstein’. Dit leverde een mooie bakplaat op waar de toekomstige bewoners van Stichting de Iris straks gezellig van kunnen smikkelen.